Vrhovni sud Rusije je proglasio Jehovine svedoke ekstremističkom organizacijom i zabranio njenu delatnost na teritoriji zemlje. Na ovaj način, zadovoljena je tužba Ministarstva pravde Rusije.

Sud je u odluci naložio da odmah prekine sa radom svih 395 odeljenja Jehovinih svedoka na teritoriji Rusije. Predstavnici Jehovinih svedoka su već najavili da će se žaliti. „U istorijskoj perspektivi, ova odluka bi mogla da dovede do najžalosnijih posledica, kako za vernike različitih veroispovesti tako i za imidž Rusije u svetu“, navodi se u izjavi na sajtu organizacije. Navedeno je da se već priprema apelaciona… Continue reading Vrhovni sud Rusije je proglasio Jehovine svedoke ekstremističkom organizacijom i zabranio njenu delatnost na teritoriji zemlje. Na ovaj način, zadovoljena je tužba Ministarstva pravde Rusije.